The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Valencia CF predstavuje potrebnú dokumentáciu pre dokončenie prác na Nou Mestalla

Valencia CF predstavuje potrebnú dokumentáciu pre dokončenie prác na Nou Mestalla


V tento utorok predložila Valencia CF svoju odpoveď na žiadosť plenárneho zasadnutia zo dňa 16. decembra 2021. Klub vystavuje celú potrebnú dokumentáciu, v ktorej podrobne opisuje finančne zaručený návrh pre dokončenie nového štadióna. K tomu vedenie tímu zahrnulo ďalšie prognózy, ktoré boli začlenené a spracované do daného ultimáta, t.j. 90 pracovných dní.

Relevantný projekt pre mesto, Valenciu CF a fanúšikov:

Ako sa vyjadril prezident klubu Anil Murthy a to na riadnom Valnom zhromaždení akcionárov v decembri minulého roku, tak klub má všetko potrebné pre obnovenie prác v októbri budúceho roka a úplnú predispozíciu na to, aby sa tento relevantný projekt stal realitou pre Valenciu CF, fanúšikov klubu a občanov mesta. Výstavba nového štadióna je teda skvelou príležitosťou pre rast Valencie CF, ktorá v posledných mesiacoch predstavila mestskému zastupiteľstvu a valencijskej vláde koncept, ktorý zachová charakteristické črty súčasného štadiónu Mestalla, avšak povýšený a určený na väčšiu užitočnosť a úžitkovosť aj dňoch bez futbalu. Valencia smeruje k jasným záväzkom k technológiám a inováciám.

Nový koncept štadióna s aktivitou pre každý deň:

Projekt nového štadióna, ktorý Valencia CF predstavila je inšpirovaný mestom a stredomorskou kultúrou. Koncept je založený na troch strategických pilieroch, čiže na nezabudnuteľnom zážitku prispôsobený nášmu životnému štýlu, konektivite a inováciám a pohostinnosti (stretnutia, konferencie, podujatia, …). Valencia CF jednoducho pracovala na realizácii jedinečného projektu, kde sa budú realizovať priestory voľného času, stravovania či zdravotnej starostlivosti, čo povedie k vytvoreniu referenčného priestoru nielen v rámci španielskeho futbalu, ale aj pre mesto.

100% udržateľný a centrum výroby zelenej energie v meste:

Okrem toho sa pracuje na tom, aby sa projekt stal referenčným štadiónom na svete s realizáciou úplne solárnej strechy prostredníctvom technologického partnera, ktorý mu umožní byť 100% udržateľný. Vďaka tomu bude viac ako 300 dní slnečného svitu, ktoré Valencia má, tak použité ako centrum výroby zelenej energie v meste a ktoré bude schopné zásobovať nielen štadión, ale aj dané okolie prostredníctvom miestnej energetickej komunity.

Rozšíriteľná kapacita nového svätostánku tímu:

Nový štadión začne s kapacitou porovnateľnou s kapacitou súčasnej Mestalla, pričom v hre je rozšírenie, ktoré bude podliehať dopytu až na 70-tisíc miest. Takto sa flexibilne a rýchlo zvýši kapacita pre dané potreby.

Bude to mať významný ekonomický vplyv na mesto Valencia:

Výstavba tohto štadióna, do ktorej už bolo investovaných 172 miliónov eur, tak dosiahne pri otvorení 287 miliónov eur a po dokončení celého projektu presiahne 350 miliónov eur. Od obnovenia výstavby to bude mať priamy ekonomický vplyv na mesto Valencia s rozpočtom na výstavbu pozemku nového štadióna vo výške viac ako 200 miliónov eur v nasledujúcich troch rokoch. Okrem toho sa bude rozvíjať pozemok súčasnej Mestalle, ktorý bude opäť znamenať náklady na výstavbu ďalších 200 miliónov eur. Celkovo bude projekt generovať 10 rokov činnosti v meste Valencia. Dokončenie Nou Mestalle je naplánované do 20 až 22 mesiacov od opätovného spustenia prác a klub je schopný začať, čo najskôr. Tento projekt spolu s výstavbou športového centra Benicalap je prispôsobený potrebám a podporí obchodnú činnosť v tejto oblasti. Projekt vytvorí veľké multiplikačné efekty z hľadiska rastu, vytvárania nových pracovných miest, daňových príjmov pre administratívu, environmentálnych benefitov a povedie k všetkým druhom nových projektov okolo týchto dvoch dôležitých vývojov.

  • Žádné komentáře nebyly nalezeny.